EPP Ankadinandriana

Tamin'ny zoma 22-09-2017 no tonga tany amin'ny EPP Ankadinandriana ny mpikambana ao amin'ny Fanoitra Soa sy Mbolamamy Ratsiresena nihaona tamin'ny talen'ny sekoly Razariarisoa Norotahiana ary nanome ireo fanampiana ny fianakaviana sahirana ara-bola. Izany fanampiana izany moa dia ny "droit d'inscription" sy ny kojakojam-pianarana (fournitures scolaires) ho an'ireo mpianatra miisa 17, izay sahirana ara-bola ny ray aman-dreniny.  

 

Azo lazaina fa vola kely no nalefanay Nirina e.V. raha ampitahaina amin'ny vola lany aty Allemagne amin'ny fampianarana ny ankizy saingy tena zava-dehibe tokoa izany ho an'ireo fianakaviana nampiana ireo. Izao dia porofo fa tsy voatery handany vola be vao afaka manao tetikasa iray. 

 

Naneho ny hafaliany ireo fianakaviana ireo, fanampiana izay ahafahan'ireo ankizy ireo hanohy ny fianarana amin'ity taom-pianarana ho avy ity.

 

Fisaorana lehibe koa no omenay Nirina e.V. ny fikambanana Fanoitra Soa sy i Mbolamamy Ratsiresena, izay tena nanampy be dia be tokoa. Marihana fa tsara sy matotra ny fiaraha-miasa amin'ny Fanoitra Soa ka isaorana betsaka azy izany.

Hoy i Felana Rakotomanana (prezidan'ny Fanoitra Soa): Voazara ny "kit scolaire" avy amin'ny fikambanana Fanoitra Soa sy ny "frais de scolarité" avy amin'ny Nirina e.V. saingy dia mbola nahemotra ny taom-pianarana amin'izao fotoana izao nohon'ny valan'aretina pesta.

Manantena isika fa mbola ho avy ny fanombohan'ny taompianarana  ho an'ireto ankizy ireto. Hanara-maso ny ho tohin'izany ny Association Fanoitra Soa.

mehr lesen 0 Kommentare

Fihaonan'ny Nirina e.V. sy Fanoitra Soa

Nanao vacances tany Madagasikara i Olivier R. Wagner, mpikambana ato amin'ny Nirina e.V. tamin'ny septambra 2016, nanararaotra ilay fotoana fohy dia nihaona tamin'i Hanta Rakotoharimanana sy Felana Rakotomanana, mpikambana ao amin'ny Fanoitra Soa.

 

Fihaonana voalohan'izy telo mianadahy io ka ankoatran'ny fifankafantarana dia niresaka ny dingana efa vita sy ny mbola hatao izy ireo. Sarotra ny manao zavatra satria olona manana ny asa fivelomany daholo izy ireo.

0 Kommentare

Njakatiana taty Berlin

Fetin'ny Francophonie 2016

Tamin'ny asabotsy 12 marsa 2016 lasa teo no nakalazaina ny fetin'ny francophonie teto Berlin (Allemagne). Maro ny fampisehoana natao ka anisan'ny nandray anjara tao ny Masovoiho Malagasy eto Alemaina, miaraka tamin'ny tarika Njakatiana. Tsy ireo Malagasy monina eto Berlin ihany no tao fa nisy koa ireo mipetraka any amin'ny tanana hafa toy ny Bielefeld sy Oberhausen ohatra. 

mehr lesen 0 Kommentare

Fanomanana ONG

Tamin'ny fiatombohan'ny volana febroary 2015 dia fantatra fa tsy voaray ho sekoly jumélé amin'ilay sekoly allemand ny EPP Ampamoha. Efa nilaza tamin'i Hyacinthe Rakotoharimanana moa izahay talohan'ny nandehanany tany Ampamoha fa raha sanatria ka tsy mety ilay "jumelage" dia hitady vahaolana hafa. Tsy natao nampiraviravy tanana anefa io tranga io fa voa maika nanome hery. Ny tsy fahalavorarin'io "jumelage" io mantsy no nanosika anay hivelatra sy hitady "partenaires" hafa.

Vahaolana

Ny vahaolana tonga tao an-tsaina moa dia ny hiara-hiasa amin'ny ONG allemand, izay manao tetikasa any Madagasikara. Nisy koa ny resadresaka natao tamin'ny namana sasany ka nanoroany hevitra toa izany. Nisy ONG vitsivitsy nandefasana email ary nanontaniana. Ny sasany tamin'izy ireny dia namaly fa tsy afaka ny hanao tetikasa vaovao satria efa manana ny azy ary araka ny statut-ny dia tsy afaka manao zavatra hafa. Ny hafa kosa dia tsy namaly na indray mandeha aza. Nisy anakiray anefa namaly ka dia io nanaovana famelabelara-kevitra tamin'ny faraparan'ny volana marsa, tao amin'ny fivorian'ny mpikambana fanaon'io ONG io isan-taona no nanaovana izany famelabelara-kevitra. Rehefa nanontaniana moa ilay tompon'andraikitr'io ONG io dia namaly izy afaka andro vitsivitsy fa tsy afaka ny hiara-hiasa aminay izy, nilaza izy fa tsara raha mamorona ONG vaovao izahay ary dia nirary soa izy. 

mehr lesen 1 Kommentare

Ny dia tany Ampamoha

Tamin’ny volana desambra 2014 dia nisy sekoly iray taty Allemagne nitady sekoly malagasy mba hanaovany "jumelage". Ny volana janoary 2015 dia tapaka ny hevitra fa ilay EPP any Ampamoha, Anjozorobe no atolotra. Nirahana nankany Ampamoha i Hyacinthe Rakotoharimanana ny 7 janoary 2015 mba haka sary sy hanontany ny mponina any momba io sekoly io. Nila fanomanana izany ary mbola fotoanan’ny orana satria tao anatin'ny fandalovan'ny rivo-doza Chedza tany Madagasikara tamin'io ka dia afaka andro vitsivitsy i Hyacinthe sy ny namany vao afaka nankany Ampamoha. 

Anjozorobe

mehr lesen 1 Kommentare